top of page

Zonder Creativiteit en Motivatie kunnen leerling en kunst geen kant op.  Daarvoor is het nodig dat de leerling zich in een prettige, werkbare en veilige omgeving kan ontwikkelen/ontplooien en dat die zich, individueel en samenwerkend, gesteund voelt in dat doel.

 

Kunst is Blauw ondersteunt dit proces.

 

In het eerste deel van het lesboek maakt de leerling in grote lijnen kennis met de kunstgeschiedenis. In het tweede deel worden beeldaspecten uitgewerkt en gerelateerd aan allerlei kunstwerken.

De beeldaspecten komen uitgebreid aan de orde in de basis- en verdiepingsopdrachten in het Lesboek Plus. Alle opdrachten worden formatief beoordeeld. Het hele proces wordt ondersteund door de vaardigheden die worden getraind in het Begrijpend Kijken, dat is het bekijken, ervaren, beschrijven, analyseren en uitleggen van kunstwerken. 

 

Ook de in de dummy uitgewerkte praktische opdrachten worden formatief beoordeeld. Hierdoor wordt niet alleen de betrokkenheid van de leerling groter, maar wordt de leerling uiteindelijk ook meer en meer 'baas' over het eigen proces.

bottom of page