top of page

Motivatie

Intrinsieke Motivatie

Als docent wil je dat je leerlingen betrokken zijn bij de les. Een betrokkenheid die zich uit in  zelfstandigheid, een vertrouwen in eigen kunnen en een zekere binding met medeleerlingen en docent. 

Motivatie en Creativiteit

Autonomie, Competentie en Verbondenheid maken de leerling intrinsiek gemotiveerd. Het is de basis om creativiteit de ruimte te geven. 

Amerikaanse onderzoekers Deci en Ryan (1985, 1991) stellen dat een intrinsiek gemotiveerde leerling nieuwsgierig, zelfsturend en vol zelfvertrouwen is.

 

De leerling past zich aan, staat open voor nieuwe dingen en zet door als het moeilijk wordt. Dit zijn de competenties die de gemotiveerde leerling helpen om creativiteit de ruimte te geven. 

Zaha 1.jpg

Het Stappenplan Creatief Proces

Jij kent als docent jouw leerlingen. Jouw rol is ondersteunend, stimulerend, observerend, faciliterend en ruimte scheppend.

Je houdt zicht op de behoeftes van de leerling aan autonomie, verbondenheid en competentie. Loop door de klas en praat met de leerling, het zijn jouw leerlingen dus jij zal prima aanvoelen hoe het gaat met die leerling. Die zal zich gezien en begrepen voelen. 

 

Het Stappenplan Creatief Proces geeft je alle mogelijkheid en ruimte je leerlingen te stimuleren en uit te dagen. Door regelmatig feedback te geven op de vorderingen in het proces, formatief evalueren, ondersteun je de leerling in het vergroten van het vertrouwen in zichzelf en in het zelfstandig werken. Groepswerk is een belangrijk element in het maken en onderhouden van verbondenheid met de leeromgeving.

bottom of page