Lesmethode kunstbeschouwing onderbouw-bovenbouw
vmbo-havo-vwo

Wat leren wij onze leerlingen eigenlijk van de wereld van de kunsten? Namaken of kritisch denken? Zien of analytisch kijken? Gaat het over smaak of nieuwsgierigheid en waardering? Wat leer je van beeldende processen? Kijkt de leerling in zichzelf of om zich heen?

Niveaus
Onderbouw
Bovenbouw
VMBO - HAVO - VWO
Doelgroep
Docenten Beeldende Vormgeving, CKV, Kunst (KuA en KuBv)
Ontwikkelt begrip en waardering
Maakt nieuwsgierig
Daagt uit
Lesmethode
Werkboek | Lesboek | Dummy

Wat leert de leerling in dit boek

De leerling wordt uitgedaagd

Het eerste onderzoek: "Mijn kleine zusje heeft geen smaak."
De leerling werkt met kunstanalysemodellen: verzamelen, analyseren, verdiepen en verbinden.
De leerling ontdekt alle beeldaspecten, in kunstbeschouwing en vormgeving.
De leerling oefent met mind-maps.

De leerling ontwikkelt begrip en waardering voor kunst

Kijken naar kunst tot 1880
Image
Kijken naar kunst tot 1980
Image
Kijken naar kunst NU
Image
Als de leerling alle hoofdstukken heeft doorlopen dan weet hij dat de vormgeving van een kunstwerk, ook van het eigen beeldend werk, mede wordt bepaald door de keuze en toepassing van de beeldaspecten.

Weten

Lesboek
Basis
Materialen & technieken
Beeldaspecten
Experimenteel (20e eeuw)
Vorm | Compositie | Kleur |
Licht | Ruimte
Beeldaspecten
Context (21e eeuw)
Hergebruik | Tijd | Performance |

Kunnen

Beeldend vormgeven
Dummy
De leerling kiest uit de verschillende beeldaspecten en past deze toe in het eigen beeldend werk. Hij kan hierbij aangeven:
waarom hij deze keuzes maakt
wat het effect is van zijn keuzes op de voorstelling/vormgeving van het eigen beeldend werk.
Kunstbeschouwing
Werkboek
De leerling kan omschrijven hoe de keuze van de kunstenaar voor de verschillende beeldaspecten de voorstelling/vormgeving van het kunstwerk ondersteunt.

Waardering en nieuwsgierigheid

”Woordjes leren is één ding, de taal spreken is iets heel anders.”

Kunst heeft last van veel vooroordelen. Onze leerlingen ook. En dat staat een betrokkenheid, klein of groot, behoorlijk in de weg. In Kunst is blauw onderzoekt de leerling of het waar is wat hij denkt. Hij maakt daarbij gebruik van zijn gezonde verstand en objectieve informatie.

De kunstenaar kiest en dat is precies wat wij onze leerlingen ook leren te doen. Proces en product worden hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. En in dat proces gaat het om:

Nieuwsgierigheid

Intrinsieke motivatie. Uitdaging. Twijfel. Doorvragen.

Creativiteit

Divergentie, sterke focus en een groot doorzettingsvermogen.

Onderzoek

Uitgebreide oriëntatie. Grondige documentatie. Open mind.

Experiment

Risico’s nemen. Zoeken, uitproberen, variëren. Doortastend.

Onderzoek en creativiteit

De leerling leert heel precies kijken en krijgt onder andere hierdoor inzicht in hoe de kunstenaar werkt.
Maar de leerling zelf maakt ook ‘kunstwerken’.

Kunst is Blauw legt de relatie tussen kunstenaar en leerling. Bij het tot stand komen van een werkstuk is er altijd sprake van een proces. En in dat proces wordt er geëxperimenteerd en onderzocht. De leerling is nieuwsgierig en vindingrijk.

In een aantal stappen wordt het proces vastgelegd:

  • Ideeën genereren + combineren
  • Inspiratiebeelden
  • Schetsen
  • Materiaalonderzoek
  • Uitwerken
  • Voorlopig resultaat
  • Evaluatie
Image

Beoordelen

In het ontwerpen en beschouwen van kunst is er sprake van een langdurig proces waarin de leerling zich stap voor stap ontwikkelt. Alle onderdelen staan in verband met elkaar, hangen met elkaar samen. Het is van belang dat de leerling zicht krijgt en houdt op dit proces.

Opdrachten en theorie

De (huiswerk)opdrachten en de toetsen worden opgebouwd met een vaste indeling op basis van de lage en hoge denkvaardigheden (1).

  • De leerling herkent de opbouw van de opdrachten, voert ze uit en ‘traint’ de vaardigheden, keer op keer, waardoor het kijken naar kunst als het ware ingeslepen raakt.

Opdrachten en praktijk

Zowel het proces als het beeldend product zijn onderdeel van de beoordeling.

  • De kwaliteit van het onderzoek wordt aangegeven in een matrix op een schaal van 1 t/m 4, waarin bijvoorbeeld stappen opgenomen staan als: van beperkt tot uitgebreid, van eentonig tot verrassend.
  • Het beeldend product wordt ook beoordeeld met een beoordelingsschema (2). Met behulp van dat schema kan de leerling tijdens het werken aan het werkstuk bepalen of hij voldoet aan de gestelde eisen en wat hij eventueel kan doen om het te verbeteren.

Nieuwsgierig geworden? Bestel hier het lesboek en/of het werkboek Kunst is Blauw.

Bestel!
Neem contact op voor vragen en bestellingen

Lesboek €25,25 | Werkboek €17,50 | Docentenhandleiding €10
Prijzen zijn incl. BTW en verzendkosten.

Referenties

LinkedIn
Peter Schipper

Referenties
(1) - Taxonomie van Bloom
(2) - Rubrics voor algemene vaardigheden in vo onderbouw 

Bibliografische gegevens
Titel: Kunst is blauw: kunstbeschouwing onderbouw-bovenbouw, vmbo-havo-vwo
Auteur: Peter Schipper
Uitgever: Peter Schipper, Tweede druk 2017 (herziene druk 2018)
ISBN: 9789082619515