top of page

Lesmethode

"Kunst wordt pas Kunst als het wordt gezien"

Scherm­afbeelding 2024-05-29 om 17.36.29.png

Bekijken, ervaren, beschrijven, analyseren en uitleggen van kunst. De leerling wordt in dit proces ondersteund door vele afbeeldingen van allerlei soorten kunst en de uitgebreide omschrijvingen van de beeldaspecten in de  kunstanalyse begrippenlijsten Beeldende Kunst en Hedendaagse Kunst  (+ uitleg). 

... lees meer

Scherm­afbeelding 2024-05-29 om 17_edite

Lesboek Plus ondersteunt het Lesboek met allerlei opdrachten waarbij het formatief evalueren (OBIT-model) een belangrijke plaats inneemt. Ook aandacht voor het formatief evalueren van het creatief proces en het praktische werk van de leerling (VHRC-model).

 

... lees meer

De hoofdstukken Materiaal & Techniek en Vorm t/m Performance starten met een overzicht van wat de leerling gaat Weten en Kunnen èn een uitgebreide introductie opdracht.....

de Dummy

De dummy oftewel het schetsboek / het ideeën- en ontwerpboek ...

Alle opdrachten worden in de dummy door de leerling onderzocht en uitgewerkt aan de hand van het Stappenplan Creatief Proces. Dat is de rode draad.

Leeractiviteiten komen hier nadrukkelijk aan de orde. Leidend is het VHRC = volgen, herkennen, relateren, creëren. 

Designed Notebooks
bottom of page